X

อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงาน เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ลานโดมเอนกประสงค์ข้างเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ น.ส.ทัสนันทน์ ภมรพล รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากว่า 200 คน โดยกิจกรรมของอจิตอาสาพัฒนาเขตพื้นที่อำเภอเมืองนั้นได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ รอบเมืองแพรกษา ซึ่งเป็นการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงาน เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

น.ส.ทัสนันทน์ ภมรพล รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า สำหรับวันนี้อำเภอเมืองพร้อมด้วยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ก็ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ด้วยการที่ทุกคนได้ร่วมกันออกมาแสดงพลังในการเป็นจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศโดยรอบของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อประเทศไทย

นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้กล่าวว่า ถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่รวมไปถึงบริเวณรอบ ๆ ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่โยเฉพาะในเรื่องความสะอาดและภูมิทัศความสวยงามโดยรอบเมืองแพรกษาใหม่ และที่สำคัญทำตัวให้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติโดยการยึดถือสถานบันพระมหากษัตริย์ เป็นหลักและเป็นที่ผึ้งของชาวไทยเรา ก็อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เคารพจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันทำความดีสืบต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน