X

สมุทรปราการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 1,200 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด

สมุทรปราการเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 1,200 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด ที่มียอดสูงขึ้นทุกวันทำให้เตียงผู้ป่วยไม่สามารถรองรับได้ จึงจำเป็นต้องเปิดโรงพยบาบาลสนามเพิ่มอีก 1 แห่งรองรับได้กว่า 1,200 เตียง โดยใช้โกดังสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในย่านคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุนชน

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการการ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนร่วมทั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยได้  จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดหาสถานที่เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มในแต่ละพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอแต่ละอำเภอพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม และให้เสนอแก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการทราบเพื่อเร่งดำเนินการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งนี้สามารถใช้จ่ายงบประมาณจาก อบต. ในพื้นที่นั้น ๆ

นายแพทย์พรณรงค์ สีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  ความคืบหน้าในการจัดหาสถานที่ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมใช้โกดังสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในย่านตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุนชน ซึ่งสามารถรองรับเตียงผู้ป่วยได้กว่า 1 พันเตียง โดยแยกผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นคนไทยส่วนกลุ่มที่สองเป็นแรงงานต่างด้าวไร้สิทธิ์  โดยทางจังหวัดสมุทรปราการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 1,200 เตียง ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ จะเข้าไปปรับปรุง เสริมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมกับการดำเนินการ แต่ทั้งนี้ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในวันนี้ก่อน และ อบจ.สมุทรปราการ สนับสนุนการดำเนินการ เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 – 5 วัน

ด้านนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) หรือ WHA Group ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ได้ให้การสนับสนุนให้ใช้พื้นอาคารคลังสินค้า ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  ชลหารพิจิตร ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับปริมาณผู้ป่วยโควิด 19

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน