X

พ่อเมืองสมุทรปราการออกประกาศฉบับที่ 9 สั่งตั้งด่านตรวจสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกประกาศฉบับที่ 9 สั่งตั้งด่านตรวจสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

ในวันนี้ที่ 27 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 22 / 2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 การมอบหมายภารกิจในการดำเนินงาน หรือร่วมดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 8) การออกคำสั่งแยกกักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และรับทราบมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการกำหนดระยะห่างการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สำหรับวัคซีน Astra Zeneca เป็น 10-12 สัปดาห์

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ โครงการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจัดตั้งศูนย์กักกันตัวตามมาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  (Local Quarantine) จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรม O2 LUXURY HOTEL SUVARNABHUMI ระยะที่ 4 ขอหนังสือรับรอง เห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  เรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากการโดนคำสั่งปิด ชมรมพระเครื่อง ช่วงระบาดระลอก 3 เรื่องขอเปิดโรงเรียนกวดวิชาออกัสก้า โดยมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน เรื่องขอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบอสบุ๋น เบบี้โฮม โดยมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน และออกประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 9 เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ที่มีการเพิ่มเติมจากประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 8 ให้เจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องตั้งจุดด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดและระหว่างอำเภอภายในจังหวัด โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด และเร่งปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามมิให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำการปิดกฎหมาย ทั้งการลักลอบเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มในลักษณะที่น่าจะนำไปสู่การฝ่าฝืน  รวมทั้งห้ามขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรือรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากสถานที่พักคนงานที่ได้มีการออกคำสั่งปิดสถานที่ไว้แล้วเข้าทำงานโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองโรค เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน