X

เปิดข้อมูลเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ต้นละ 94,000 นายกโต้ ท้าให้ตรวจสอบได้

 

เปิดข้อมูลเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ต้นละ 94,000 นายกโต้ ท้าให้ตรวจสอบได้

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา และ เพจต้องแฉ ได้มีการนำเสนอพิรุธโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่มีประเด็นคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากติดตั้งซะถี่ยิบ ทางชมรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะดังกล่าวทั้งหมด 7 โครงการ ใช้งบประมาณเกินจริง

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1,811 ต้นงบประมาณ 171,840,000 บาท

2.โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และบริเวณริมคลองเทวะคลองตรง หมู่ที่ 10 จำนวน 600 ต้น งบประมาณ 56,950,000 บาท

3.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น งบประมาณ 50,920,000 บาท

4.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้นพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 16 จุด งบประมาณ 32,950,000 บาท

5.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุด งบประมาณ 74,760,000 บาท

6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น งบประมาณ 117,150,000 บาท เลขที่โครงการ  63097604674

7.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,456 ต้น งบประมาณ 138,080,000 บาท รวมทั้งสิ้น  642,650,000 บาท จำนวน 6,773 ต้น เฉลี่ยต้นละ 94,884 บาท  และทั้ง 7 โครงการ มีบริษัท บางกอกไฟถนน เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงานไปทั้งหมด ต้องฝากไปยังหน่วยงานตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบด้วย เนื่องจากใช้งบประมาณราคาสูงและติดตั้งเป็นจำนวนมาก งานประติมากรรมเมื่อไหร่จะมีราคากลางอุดช่องโหว่ตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง

วันนี้ที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ อบต. ราชาเทวะ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยนายทรงชัย  นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ได้เปิดเผยว่า ทุกอย่างตนทำตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อของโครงการมาอย่างไร จัดซื้อจัดจ้างแบบไหน วิธีการดำเนินการติดตั้งเรามีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการแบ่งเป็น 3 ชุดที่นายกแต่งตั้งไป ชุดที่ 1 คณะกรรมการกำหนด ทีโออาร์ ว่าเสาไฟแบบนี้ราคาต้นละเท่าไหร่จะปักที่ไหนจำนวนเท่าไหร่อย่างไร เรามีคณะกรรมการ 1 ชุดไปกำหนด ชุดที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาผล เขาอีเบ็ดดริ้งกันเขาแข่งขันกันจะต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้ว่าใครจะเป็นผู้ได้งาน ไม่ใช่นายก จะมีคณะกรรมการดำเนินการอยู่ และเมื่อสองกรรมการจัดการแล้วเสร็จจะมีอีกหนึ่งคณะกรรมการคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ว่าได้ทำไปตามสัญญาที่ว่าไว้หรือไม่ เราได้แต่นั่งคอนโทรนอย่างเดียวให้ทุกส่วนของภาครัฐข้าราชการทุกคนให้ทำไปตามระเบียบของกฎหมาย

นายกทำตรงนี้ ทุกอย่างมีเอกสาร สามารถตรวจสอบได้ไปยัน ปปช.ก็ได้เราทำทุกอย่างตามระเบียบหมด แต่การโจมตีมันก็ง่าย พูดว่าเปลือง พูดว่าไม่คุ้มค่า ทำไมได้เจ้าเดียว มันต้องมาดูรายละเอียดในเอกสาร ว่าทำไมถึงราคานั้น ต้องมาดูให้เอกสารว่าทำไมถึงได้เจ้าเดียว ต้องมาดูในเอกสารว่าทำไมปักต้องปักถี่ปักห่าง ในเรื่องนี้ตนก็มองว่าเป็นการดิสเครดิตผู้บริหาร อบต.ราชาเทวะ เป็นการดิสเครดิตสมาชิกในซีกที่ต้องการที่จะให้มีแสงสว่างชนิดนี้เกิดขึ้นในตำบล  เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แบ่งแยกคนออกเป็น 2 พวก เดิมที่เขามาสมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านละ 2 คน  ถ้าเป็นหมู่บ้านละ 2 คนก็ไม่มีการแบ่งแยกทำอะไรก็จะเห็นดีเห็นงามกันมาโดยตลอด  แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน บอกว่าต่อไปนี้สมาชิก อบต. จะเหลือ หมู่บ้านละ 1 คน ก็ต้องมีการแบ่งคนออกเป็น 2 พวกทั้งที่เคยทำงานด้วยกันมา พวกหนึ่งทำก็ทำ อีกพวกหนึ่งก็โจมตีอย่างเดียว เป็นการดิสเครดิตซึ่งกันและกัน ตนมองอย่างนี้ ในเรื่องของการผิดระเบียบข้อบังคับของกฎหมายมันไม่มีหรอก แต่มันเป็นการดิสเครดิตกันมากกว่า ว่าทำไมต้องไปปักในซอยอย่างนั้น ทำไมถึงใช้เงินเยอะอย่างนี้ ทำไมถึงปักไม่เป็นระเบียบ อะไรแบบนี้ทำไมใช้เงินเยอะเหลือเกิน คือซีกที่จะดิสเครดิตก็จะทำอย่างนี้ตลอด ไม่ใช่โครงการเดียวหลายโครงการ เป็นเพราะรัฐธรรมนูญนั้นแหละไปแบ่งเขาเองเขาเคยอยู่กันมาหมู่ละ 2 คน อยู่ ๆ ให้คนสองคนที่เคยอยู่ด้วยกันต้องมาทะเลาะกันมันก็สู้กันอยู่อย่างนี้ ตนเป็นนายก อยู่ตรงกลาง ตนไม่มีผลกับรัฐธรรมนูญนี้ ตนยังไงก็ต้องสมัครนายกเดี่ยวอยู่แล้ว แต่สมาชิกเขาแบ่งเป็นสองพวกสองฝ่าย แล้วก็มาโจมตี ซึ่งทุกอย่างที่ตนกำลังถูกโจมตีอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างพิสูจน์ได้มีเอกสารหลักฐานทุกอย่าง และไม่ใช้แค่สื่อมวลชนเท่านั้นที่กำลังตรวจสอบ ตนถูกภาครัฐตรวจสอบก่อนที่สื่อมวลชนจะมาตรวจสอบตนอีก ขณะที่ดำเนินการติดตั้งโครงการที่ 3หรือ 4 ปปช.จังหวัดสมุทรปราการ ก็มาตรวจสอบแล้ว ไปดูการติดตั้งและเข้าไปดูการใช้เงินเขาเข้าไปดูหมดแล้ว ก็จบไม่มีอะไร ทาง อบต.ราชาเทวะได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกประการ แต่ว่าพอ ปปช.จบ คณะกรรมการระดับอำเภอระดับจังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วจบ เขาก็ไปร้องสื่อมวลชนต่อ   สื่อมวลชนมาที่หลังแล้ว หลังจากที่ อบต.เรามีการชี้แจงไปแล้ว เพราะเอกสารต่าง ๆ ที่เราทำถูกต้องตามระเบียบของทางการทั้งหมด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน