สมุทรปราการผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยังสูงเกินร้อยและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

สมุทรปราการผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยังสูงเกินร้อย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทางด้านเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อตามโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐ เริ่มเหลือไม่ถึงครึ่ง ส่วนโรงพยาบาลสนาม คงเหลือเตียงเพียงร้อยกว่าเท่านั้น

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่ 25 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 126  ราย  เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 106  ราย  แยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรปราการ 68 ราย  อำเภอพระประแดง 12 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2 ราย  อำเภอบางพลี  8  ราย อำเภอบางบ่อ 2 ราย และอำเภอบางเสาธง  14  ราย    รับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 20 ราย  และในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2  ราย  เป็นหญิงไทย อายุ 68 ปี ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีโรคประจำตัว ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่วนรายที่สอง เป็นหญิงไทย อายุ 61 ปี ประวัติ เดินทางไปยังสถานที่แออัด มีโรคประจำตัว ไขมันสูง เบาหวาน  ที่อยู่ขณะป่วย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มาจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมแล้ว  62 ราย ขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเอกชน ช่วยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ส่วนจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  316   เตียง คงเหลือ 49  เตียง   โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 172   เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน  196  เตียง คงเหลือ 27   เตียง (ไม่มี Hospitel)  โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1,177 เตียง คงเหลือ 85  เตียง   Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง จำนวน 1,109  เตียง คงเหลือ 452  เตียง

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน