คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา มอบที่นอนและชุดเครื่องนอนเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอน เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้เดินทางมาที่สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นประธานส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอน จำนวน 300 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ให้แก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับภารกิจของสถาบันราชประชาสมาสัย นอกจากภารกิจด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังตอบสนองภารกิจของกรมควบคุมโรคและระบบบริการสุขภาพในด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นสถานที่กักตัว สำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้สงสัย ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR และให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

การดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นภารกิจ เร่งด่วน ยังมีข้อจำกัดและยังขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มมาขึ้นอย่างรวดเร็ว  สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและการเปิดรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ จากภาคเอกชนและประชาชน ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัยตลอดมา การรับมอบที่นอนและชุดเครื่องนอนเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน