สมุทรปราการยอดผู้ป่วยติดเชื้อยอดยังพุ่งไม่หยุดวันนี้ทะลุเกินร้อย เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ทุกกลุ่มเสี่ยง

สมุทรปราการยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ยอดยังพุ่งไม่หยุดวันนี้ทะลุเกินร้อย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ทุกกลุ่มเสี่ยง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ที่  28 เมษายน 2564  พบมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 161  ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 123  ราย  อำเภอเมือง 103  ราย  อำเภอพระประแดง 8 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3  ราย อำเภอบางพลี  7  ราย อำเภอบางบ่อ   1 ราย อำเภอบางเสาธง  1 ราย  และรับมา   รักษาต่อในสมุทรปราการอีก  38 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 1,430  ราย ในพื้นที่  865  ราย  นอกพื้นที่ 565 ราย  รักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 284  ราย และรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 304   ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 367 ราย    ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ถูกกักตัวเพิ่มเนื่องจากสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งข้าราชการตำรวจอีกไม่ต่ำกว่า 20 ราย หลังจากนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ของ สภ.พระประแดง ติดเชื้อโควิด-19

ขณะที่ในวันนี้โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้มีการนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งมีทั้งข้าราชการในสังกัดต่าง ๆ และประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 1,000 คน   ส่วนโรงพยาบาลบางพลี และ โรงพยาบาลบางบ่อ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะฉีดให้ประชาชนทั่วไป ให้ชาวบ้านที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนในไลน์หมอชนะ คาดว่าจะได้วัคซีนและพร้อมฉีดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ส่วนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคนแล้ว

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ในการสำรวจเตียงในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19  รวมทั้ง Hospitel ของรัฐและเอกชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน 224 เตียง คงเหลือ 15 เตียง โรงพยาบาลของรัฐสังกัดอื่น ๆ มีจำนวน 189 เตียง เหลือ 3 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 976 เตียง เหลือ 30 เตียง  Hospitel  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 944 เตียง เหลือ 577 เตียง ทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งจังหวัดเหลือเพียง 48 เตียงเท่านั้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน