สมัครนายกเทศบาลบางเสาธง และเทศบาลบางพลี วันแรกคึกคัก

สมัครนายกเทศบาลบางเสาธง และเทศบาลบางพลี วันแรกคึกคัก

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พบว่ามีผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธง จำนวน 2 คนที่เดินทางมายื่นเอกสารขอสมัคร คือนาย อำนาจ แซ่ลี้ ในนามของ กลุ่มร่วมใจพัฒนา และ นาย อนันต์ ตั้งเนียนนาทชัย  ในนามของ กลุ่มบางเสาธงก้าวหน้า โดยมีกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครในครั้งนี้ โดยนายอำนาจ แซ่ลี้  ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธง จับฉลากได้หมายเลข 1 ส่วนนายอนันต์ ตั้งเนียนนาทชัย จับฉลากได้หมายเลข 2 ส่วนเขตการเลือกตั้งของเทศบาลบางเสาธง แบ่งออกเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 คน

ขณะที่เทศบาลตำบลบางพลี ซึ่งมีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลี และสมาชิกสภาเทศบาล ก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีเดินทางมาลงผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลี เพียงคนเดียวแบบไร้คู่แข็ง คือ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี  อดีตนายกเทศมนตรีเล็กของตำบลบางพลี ในนามของ กลุ่มรักบางพลี จึงได้ครองเบอร์ 1 ไปโดยปริยาย พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี ทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน  ส่วนสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลี มีผู้มาลงสมัครชิงตำแหน่งสามาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลีอีกกลุ่ม คือ กลุ่มรักบ้านเกิด ที่มาลงสมัครสมาชิกเทศบาลตำบลบางพลี เขต 3 คน ส่วนเขต 1 มีทีมอิสระมาสมัครอีก 3 คน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน