บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม นายก อบจ.สมุทรปราการ เงียบเหงา แต่ตู่ นันทิดา ยังครองแชมป์

บรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.สมุทรปราการ ในหน่วยที่ 21 เขต 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ  เงียบเหงา แต่ผู้สมัครหมายเลข 1 น.ส. นันทิดา แก้วบัวสาย (ตู่)  ยังครองแชมป์ ได้คะแนนจำนวน 118 คะแนน จากผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 158 คน

บรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งในหน่วยที่ 21 เขต 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยบรรยากาศตั้งแต่เปิดหีบให้ชาวบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม นายก อบจ.สมุทรปราการ ตั้งช่วงเช้ามาจนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 17.00 น พบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียง  158 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 588 คน โดยผลการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ 21 เขต 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่าผู้สมัครหมายเลข 1น.ส. นันทิดา แก้วบัวสาย ได้คะแนนจำนวน 118 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 5  นายธวัชชัย เมตโต ได้คะแนนจำนวน 16 คะแนน ส่วนผู้สมัครหมายเลข 4 นายอำนวย   รัศมิทัต ได้คะแนนจำนวน 10 คะแนน ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชชานนท์  ทองอร่าม ได้คะแนนจำนวน 1 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 3 นายนำพล  คารมปราชญ์ ได้คะแนนจำนวน 1 คะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 9 ใบ และบัตรเสียจำนวน 3 ใบ รวมเป็นผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมในหน่วยเลือกตั้งที่ 21 เขต 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ ทั้งหมด 158 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้ทั้งหมด 588 คน

ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมนายก อบจ.สมุทรปราการ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 8 เขต 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง จำนวน 383 คน ผลปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 178  คน ผู้สมัครหมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้  143 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ได้  3 คะแนน  ผู้สมัครหมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ ได้  2 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต ได้ 0 คะแนน  ผู้สมัครหมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต ได้ 4 คะแนน บัตรดี จำนวน 152 ใบ บัตรเสีย จำนวน 15 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 11 ใบ

ขณะที่ผลการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งซ่อม นายก อบจ.สมุทรปราการ หน่วยเลือกตั้งที่ 39 เขต 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ บริเวณตลาดโครงการบ้านเอื้ออาทร (ซ.หมอบาง) จำนวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้งจำนวน 612 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน  261 คน ผู้สมัครหมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้  216 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ได้  7 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ ได้  5 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 นานอำนวย รัศมิทัต  ได้ 3 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต ได้ 6 คะแนน  บัตรดี  จำนวน  237 ใบ บัตรเสียจำนวน 12 ใบ  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  12 ใบ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน