ผู้ว่าสมุทรปราการ แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในขณะเดียวกันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ประกาศปิดให้บริการ ทางขึ้นและทางลง ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณด่านเทพารักษ์ เนื่องจากพบพนักงานที่ด่านติดเชื้อโควิด 19 ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกมาชี้แจง กรณีพนักงานชิปปิ้งเข้ามาใช้บริการในเขตปลอดอากรติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงการณ์ในครั้งนี้ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่จำนวน 152 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 98 ราย และรับส่งต่อมารักษาจำนวน 54 ราย รักษาหายแล้ว 20 ราย และกำลังรักษาอยู่จำนวน 132 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด ส่วนผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมีจำนวน 4,920 ราย  ตรวจพบเชื้อจำนวน 5 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่ายยืนยันจำนวน 113 ราย  พบมีผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย  และจากการค้นหาในเชิงรุกในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่จำนวน 3,029 ราย พบเชื้อจำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบันสุวรรณภูมิจำนวน 80 รายครบกำหนดกักตัวจำนวน 69 ราย โดยมีความเสี่ยงมาจาก 2 จุดใหญ่ คือ ผู้ที่ไปบ่อนการพนันในโซนภาคตะวันออก และไปร้านแมมโมรี (ซอยลาซาล)

จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงพยาบาลภาครัฐอยู่จำนวน 6 แห่ง แลโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมในด้านการป้องกันและควบคุมโรคโดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ร่วมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.จำนวน 7,600 คน สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการสื่อสารความเสี่ยงและดูแลเรื่องการกักกันที่บ้าน โดยร่วมกับฝ่ายปกครอง พร้อมจัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ และยังจัดเตรียมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ซึ่งได้กำหนดในเบื้องต้นเป็นโรงแรมสุวรรณภูมิ วิลล์ แอร์พอร์ต และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่รองรับการระบาดหากมีผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่

ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564  ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยมาตรการ D-M-H-T-T- คือการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลาดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงให้รายงานัวต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลตนเอง การเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองอยู่กับบ้าน 14 วัน หากมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส  หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจรักษาได้ทันท่วงที

ขณะที่ในวันนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประกาศปิดให้บริการ ทางขึ้นและทางลง ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณด่านเทพารักษ์ (หน้า บริษัทสุรพลฟู้ดส์) ทิศทางมาจากพระรามสอง ลงเทพามุ่งหน้าสำโรง  เนื่องมาจากพนักงานที่ด่าน ติดเชื้อโควิด 19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีมาตรการปิดด่านทำความสะอาด และกักตัวพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านทางลงเทพารักษ์ เป็นเวลา 14 วันตามมาตรการของรัฐ

ด้าน นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เปิดเผยว่า ในวันนี้ 6 มกราคม 2564 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้รับรายงานว่ามีพนักงานชิปปิ้งติดเชื้อโควิด – 19  ได้เข้ามาใช้บริการภายในเขตปลอดอากร   จึงได้ตรวจสอบพบว่าเป็นพนักงานชิปปิ้งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ซึ่งต้องเข้ามาติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตปลอดอากรเป็นครั้งคราว โดยพนักงานคนนี้ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เมื่อวันที่ 4 มกราคม และได้ทราบผลว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา  ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้มีการย้อนดูกล้อง CCTV พบว่าผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวได้มีการเข้ามาใช้บริการในสถานที่ภายในเขตปลอดอากร ในวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ติดเชื้อมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในเขตปลอดอากร อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จึงได้ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากรในวันดังกล่าว ได้เฝ้าสังเกตอาการ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวไปใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน