หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบจ. และสาธารณสุข จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ร่วมกับ อบจ. และสาธารณสุข จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการและผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน จาก 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3,000 คน เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ที่ 8 กันยายน 2563 นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการอมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันหอการค้า และสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดได้ร่วมกันจัดขึ้นที่ ห้องประชุมสัมมนาร้านอาหารเกาะลันตา ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการและผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน จาก 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3,000 คน เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 รวม 10 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่ อสม.ได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย การฟื้นคืนชีพหัวใจ การปั้มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อไป

นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ และประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน เจ้าหน้าที่ อสม.ให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ตลอดจนการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการให้บริการสาธารณสุข กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการในระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาจมีการติดต่อแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้ให้ความสำคัญ กับ เจ้าหน้าที่ อสม.จังหวัดสมุทรปราการมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7,812 คน ล้วนแล้ว เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละชุมชนเต็มกำลังความสามารถ แบบเข้าถึงครัวเรือนแบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญ ในภาพรวมทั้งประเทศ ที่ร่วมปฏิบัติการป้องกันการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19 ) ตั้งแต่ต้นปี จนสามารถหยุดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวภายในประเทศได้ในที่สุด ก่อนที่จะทำการมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.สายวัดรอบเอว 4.สายวัดความสูง 5. เครื่องคิดเลข 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7. เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาด ให้เจ้าหน้าที่ อสม.ชำนาญการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการ ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกันผลักดันโครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนได้มอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้า อสม.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนชาวสมุทรปราการในแต่ละชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น