การบินไทยร่วม แถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่พยาบาลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกประเทศทั่วโลก ประจำปี 2561

การบินไทยร่วม แถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่พยาบาลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกประเทศทั่วโลก ประจำปี 2561

นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข (แถวหน้าที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 แก่พยาบาลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

อนึ่ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ เนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งการเสด็จ พระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 2543  ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี โดยมอบบัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นธุรกิจ  ในเส้นทางของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และคณะกรรมการนานาชาติผู้พิจารณาตัดสินรางวัลฯ

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น