X

‘รักษ์พงษ์’ ชูกองทุนหมู่บ้านนาเกลือ สมุทรปราการ ตัวอย่างท่องเที่ยวชุมชน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นำคณะฯ  ติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ สมุทรปราการ เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ ผอ.สทบ. นำคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน โครงการเพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคลองนาเกลือ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าที่โดดเด่น ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ นาเกลือ ที่มาเปิดบูทจำหน่าย อาทิ กุ้งเหยียด ปูไข่ทะเล ปูเนื้อ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวอำเภอพระสมุทรปราการ  ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จัดท่องเที่ยวทางเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อยู่สองฝั่งคลองสรรพสามิต ซึ่งสามารถร่องเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวบ้านสองฝั่งคลอง เชื่อมโยงไปยังพื้นที่บางขุนเทียน และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดนิทรรศกาลพร้อมเอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตามสโลแกน ‘วันเดียวเที่ยวครบทุกที่’ 

จากนั้น นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ.และคณะ ลงเรือของโครงการ ‘กองทุนหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีสายน้ำ’ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองสรรพสามิต ไปขึ้นที่ท่าเทียบเรือ กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2 ตำบลคลองนาเกลือ เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกกองทุนฯ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กองทุน

เรือลำดังกล่าว ได้รับงบประมาณจากสทบ. โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวและการให้บริการต่าง ๆ ปีละประมาณ 300,000 บาท ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไกของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น เกิดผลิตผล ผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนในชุมชน และเกิดกิจกรรมการบริการรูปแบบต่าง ๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ ได้การสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการท่องเที่ยวชุมชน โดยกองทุนหมู่บ้าน สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งจะใช้เป็น ‘ต้นแบบ’ เพื่อขยายแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการท่องเที่ยวชุมชนชุมชน โดยกองทุนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด ไปยังกองทุนหมู่บ้านอื่น ๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น จึงต้องการหนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยว จากนอกประเทศที่ลดลง เป็นการช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ นับเป็นกองทุนที่เกิดจากภาคประชาชน ที่บริหารจัดการเองคิดเอง ดำเนินการโดยอาศัยภาครัฐไปร่วมให้ความรู้ร่วมสนับสนุนกิจการต่าง ๆ  โดยนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน จากการดำเนินโครงการ “เรือกองทุนหมู่บ้านอนุรักษ์วิถีสายน้ำ” ในลักษณะท่องเที่ยวชุมชน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. ระบุว่า การท่องเที่ยวชุมชน จะจัดการโดยคนในหมู่บ้าน และน่าจะจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง คนมาเที่ยวจะต้องซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน อย่างน้อยแบบวันเดย์ทริป (การท่องเที่ยวภายใน 1 วัน) เพื่อนำเงินทั้งหมดไว้ให้หมู่บ้าน ไม่ใช่มาชั่วโมงเดียวแล้วขึ้นรถกลับ  ในวันนี้ กทบ.เข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนามากขึ้น เพราะการท่องเที่ยวชุมชนกองทุนหมู่บ้าน มีความสำคัญต่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่นี่จะเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นได้เห็นด้วยว่า การลุกขึ้นมาทำ จะมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร

ผอ.สทบ. เน้นย้ำว่า ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียน จากการบริโภคภายในประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน