คนไทยจาก 3 ประเทศกว่า 200 คน ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 กลับถึงไทยแล้ว พบผู้ป่วย PUI 7 คน

คนไทยจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา และประเทศ ฮ่องกง กว่า 200 คน ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 กลับถึงไทยแล้ว หลังผ่านกระบวนการ พบผู้โดยสารที่อุณหภูมิในร่างกายสูง (PUI) จำนวน 7 คน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์  รอง เสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และกรมควบคุมโรค ได้รอรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจาก ประเทศ เนเธอร์แลนด์  แคนาดา  ฮ่องกง  ที่เดินทางถึงประเทศไทย จำนวน  3 เที่ยวบิน

เที่ยวบินแรกที่เดินทางกลับมาจากประเทศ เนเธอร์แลนด์  ด้วยสายการบินเคแอลเอ็มแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KL875 เครื่องลงเวลา 12.00น. มีผู้โดยสาร  41 คน ได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง  พบผู้ป่วย PUI  จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล  ส่วนที่เหลือเป็นพระภิกษุ 1 รูป นักการทูตชาวเดนมาร์ค 2 คน นักการทูตชาวนอร์เวย์ 1 คน นักการทูตชาวสวิสเซอร์แลนด์ 1 คน  และนักเดินทางสัญชาติเช็ก 1 คน เดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมกลับถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ หัวลำโพง และโรงแรม H2DO จ.สมุทรปราการ  ส่วนชาวต่างชาติสัญชาติเช็ก ถูกพาไปกักตัวที่โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ  และนักการทูตชาวเดนมาร์ค ชาวนอร์เวย์ และชาวสวิส ทั้ง 4 คน เจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละประเทศได้มารับตัวไปกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

เที่ยวที่ 2  เดินทางมาจากประเทศแคนาดา ด้วยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH847  เครื่องลง เวลา 15.03 น. ผู้โดยสาร 100 คน เป็นนักการทูตชาวแคนาดา 1 คน หลังผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสาร PUI จำนวน  2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสเดินทางเข้ากักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ  ที่โรงแรมบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก  โรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79  สำหรับนักการทูตชาวแคนาดา ทางสถานทูตแคนาดาส่งเจ้าหน้าที่มารับไปกักตัวในสถานทีจัดเตรียมไว้

ส่วนเที่ยวที่ 3 เดินทางมาจากประเทศ ฮ่องกง ด้วยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX701  เครื่องลงเวลา 17.20 น. ผู้โดยสาร  85 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบว่ามีผู้ป่วย PUI จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมเลอ บาหลี พัทยา จ.ชลบุรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น