X

คนไทยในฮ่องกงและมัลดีฟส์ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 กลับถึงไทยแล้ว

รับ 292 คนไทยในต่างประเทศ จำนวน 2 เที่ยวบิน จากประเทศฮ่องกง และประเทศมัลดีฟส์ ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 กลับถึงไทยแล้ว โดยผู้โดยสารทุกคนผ่านการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้ที่มีไข้สูง จึงส่งขึ้นรถบัสเข้ากักตัว ตามมาตรการรัฐ

เมื่อเวลา 17.00น.วันที่ 4 พฤษภาคม 2563  ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค ได้รอรับ  คนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19   ที่เดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้มีด้วยกัน  2  เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกเดินทางมาจาก ประเทศฮ่องกง เที่ยวบิน  WE 631  มีผู้โดยสารจำนวน  161  คน ไม่พบมีไข้สูง ได้ส่งเข้ากักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ ที่โรงแรม  Palazzo  รัชดา จำนวน  140 คน  และโรงแรม Ambassador  สุขุมวิท จำนวน  21 คน ส่วน เที่ยวบินที่ 2 เดินทางมาจาก มัลดีฟส์  เที่ยวบิน Q29350 มีผู้โดยสารจำนวน 131 คน ผ่านการตรวจคัดกรองไม่พบมีไข้สูง ส่งเข้ากักตัว 14 วัน  ที่โรงแรม Ambassador จอมเทียน ตามมาตรการรัฐ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน