X

รับคนไทยในสิงคโปร์กลับถึงไทยแล้ว พบมีไข้สูง 3 ราย

รับ 165 คนไทยบินกลับจากประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ถึงไทยแล้ว ผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติถึง  3 ราย เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปกักตัวเสียค่าใช้จ่ายเอง ASQ จำนวน 3 ราย ส่วนที่เหลือได้ถูกส่งตัวขึ้นรถบัสไปเข้ากระบวนการกักตัว 14 วันตามมาตรการรัฐ 

เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 1 พฤษภาคม .2563 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รอรับคนไทยในสิงค์โปร์ ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จำนวน 165 คน ด้วยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ 976  เครื่องลงเวลา 17.45 น. ซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติถึง  3 ราย เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปกักตัวเสียค่าใช้จ่ายเอง ASQ จำนวน 3 ราย ส่วนที่เหลือได้ถูกส่งตัวขึ้นรถบัสไปเข้ากระบวนการกักตัว 14 วันตามมาตรการรัฐ ที่โรงแรม รัตนโกสิน 6  คน และ โรงแรม ฌ 153 คน เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน