X

สามสิบเอ็ดคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบโควิด เดินทางกลับถึงไทยแล้ว

เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับ สามสิบเอ็ดคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับผลกระทบโควิด เดินทางกลับถึงไทยแล้ว ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้ที่มีไข้ จึงได้ส่งขึ้นรถบัสเดินทางไปเข้ากระบวนการกักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน 

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 เมษายน .2563 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับ คนไทยในญี่ปุ่นได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยจำนวน 31 คน  ที่เดินทางมากับเที่ยวบิน  NH 847 ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เครื่องลงเวลา 15.30 น. โดยคนไทยทั้งหมดได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้แต่อย่างใด  เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งขึ้นรถบัสเดินทางไปเข้ากระบวนการกักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วันที่โรงแรมรัตนโกสินจำนวน 18 คน และ โรงแรม Elegance จำนวน  13 คน ตามมาตรการรัฐ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน