ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมตั้งจุดคัดกรองหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด

ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 15  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนตำหรุ-คลองเก้า ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปลอดเชื้อโควิด

ขณะที่เชื้อไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยในขณะนี้แม้ว่าภาครัฐจะพยายามใช้มาตรการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งรณรงค์ให้กินร้อนช้อนกลางปิดหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอยู่ห่าง จากการร่วมกลุ่มและการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ล่าสุดใช้มาตรการประกาศเคอร์ฟิว โดยในแต่ละจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่ตั้งด่านคัดกรองตามถนนสายต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนสายหลักของแต่ละจังหวัด แต่ยังมีแหล่งซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเช่นชุมชนหรือหมู่บ้านใหญ่ที่มีประชนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหลายพันคน

นายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 12 ในฐานะหัวหน้าชุดจุดคัดกรอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันตั้งจุดคัดกรอง ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 15  ซึ่งตั้งอยู่บนถนนตำหรุ-คลองเก้า ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชาชนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 3,280 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรกว่า 1 หมื่นคน เพื่อตรวจวัดไข้หรืออุณหภูมิร่างกาย ประชาชนที่ผ่านเข้าในหมู่บ้านดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่นอกบ้าน พร้อมแนะนำให้กินร้อนช้อนกลาง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส พร้อมลงบันทึกผลการตรวจ หากพบว่าใครมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่าที่กำหนดหรือเป็นไข้ไอจาม จะทำการคัดแยกและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเช็คตรวจประวัติ หากพบว่าอยู่หรือมีการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงก็จะส่งตัวเข้าทำการรักษาตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19  และอยากให้ทุกหน่วยงานเข้าคัดกรองตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและเป็นชุมชนปลอดเชื้อโควิด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น