X

เทศบาลเมืองบางแก้ว ดึงชุมชนร่วมทำหน้ากากผ้าใช้เอง ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางแก้ว ดึงชุมชนมาร่วมกันทำหน้ากากผ้าอนามัยใช้เอง ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเป็นสถานที่ฝึกสอนการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ หลังจากที่หน้ากากอนามัยเริ่มขาดตลาดหาซื้อได้ยากแถมยังมีราคาแพง โดยทางเทศบาลเมืองบางแก้ว ได้ทำการจัดหาวัสดุประเภทผ้าฝ่ายและสายยางยึดซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการทำหน้ากากอนามัย และจัดเตรียมจักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บมาทำการฝึกสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านชุมชนต่าง ๆ  ได้เข้ามาฝึนทำหน้ากากหน้ามัย เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกสอนในครั้งนี้กลับไปสอนให้ชาวบ้านในแต่ละชุมชนได้ทำหน้ากากอนามัยใช้เองโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้วางมาตรการในการป้องกันการแพระบาดของไวรัส ดังกล่าวอยู่ในขณะนี้

นางสาว อมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐ ให้ทางเทศบาลจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากหน้ากากอนามัยเกิดการขาดแคลน โดยทางเทศบาลเมืองบางแก้ว ได้จัดหาผ้าฝ้าย ตัดเป็นผ้าผืนเล็กสำเร็จรูปพร้อมทั้งยางยึด ที่เป็นวัสดุในการทำหน้ากากผ้า  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตหน้ากากผ้าในครั้งนี้ ซึ่งมีชาวบ้านแต่ละชุมชน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองบางแก้ว มาช่วยฝึกสอนการทำหน้ากากผ้า และสอนชาวบ้านให้รู้จักการทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เอง โดยให้ชาวบ้านที่ผ่านการฝึกทำหน้ากากผ้า นำความรู้ที่ได้กลับไปทำที่บ้าน และส่งกลับมาให้เทศบาลเมืองบางแก้ว เพื่อเป็นการลดปริมาณประชาชนที่จะมาร่วมกลุ่มกันทำในสถานที่เดียวกัน ซึ่งอาจเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส หลังจากนั้นก็จะนำหน้ากากผ้าที่ได้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยต่อไป

พร้อมกับต่อยอดสอนให้ชาวบ้านรู้จักทำหน้ากากอนามัยใช้เองเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในส่วนของที่ทำการเทศบาลเมืองบางแก้ว ก็ได้มีการบล๊อคพื้นที่โดยใช้ทางเข้าออกเพียงทางเดียว มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และจัดตั้งน้ำยาแอลกอฮอล์ไว้ให้ล้างมือและทำความสะอาด ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกประการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน