X

66 ผีน้อยกลับถึงไทยแล้ว พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด 15 ราย

()

66 ผีน้อย ที่ไปทางงานอย่างผิดกฎหมายที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายหรือมีการแพระบาดของไวรัสโควิด 19 กลับถึงไทยแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย พบว่ามีสูงเกินกำหนด 15 ราย 

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 7 มี.ค.2563 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศย่านสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  น.ท.สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายกิตติพงษ์ กิตติขจร  รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมกันเดินทางมา รับแรงงานไทยผิดกฎหมาย หรือ ผีน้อย ที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้  ด้วยสายการบิน  JIN AIR  เที่ยวบิน IJ 333 ที่มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 104 คน เป็นคนไทย 88 คน และใน 88 มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผีน้อยจำนวน 66 คน ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดโซนให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทางมากับสายการบินดังกล่าวเข้าคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นกรณีพิเศษ โดยได้กันให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ประเทศเป้าหมายหรือมีการแพระบาดของไวรัสโควิด 19 ออกห่างจากจุดคัดกรอง โดยเฉพาะผู้โดยสารชาวไทยและกลุ่มแรงงานผีน้อย เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคได้ทำการตรวจซ้ำถึง 3 รอบ ก่อนจะผ่านเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ผลปรากฎว่าหลังการตรวจคัดกรอง พบเข้าข่ายต้องสงสัยเนื่องจากมีอุณหภูมิร่างการสูงกว่าที่กำหนดจำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้เข้าข่ายต้องสงสัยทั้ง 15 รายเข้าสู่กระบวนการของสาธารณสุข ที่เหลืออีก 51 ราย ได้ส่งตัวขึ้นรถบัสเดินทางไปสถานที่คัดกรองเฝ้าระวังที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ส่วนที่เหลืออีก 22 ราย ที่ผ่านด่านการตรวจคัดกรองและไม่พบความผิดปกติ  ก็จะถูกส่งตัวไปยังจุดคัดกรองของภาค ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันเหมือนกัน โดยจะแยกเป็น 4 ภาค ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะไปอยู่ในเซวที่พักหรือโรงแรม ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะตามไปตรวจเช็คทุกวันตามกระบวนการของสาธารณะสุข

น.ท.สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้มีเที่ยวบินจากประเทศเกาหลี  4 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกมีผู้โดยสาร 104 คนเป็นคนไทย 88 คน และใน 88 คน เป็นผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูง 66 คน ซึ่งมีการตรวจพบว่ามีไข้และอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนดจำนวน 15 คน ถูกส่งไปตรวจตามขบวนการของสาธารณสุข ว่าเป็นไข้ปกติหรือติดเชื้อไวรัสโควิด 19  หรือไม่ และได้แบ่งผู้โดยสารคนไทยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 กลุ่มผีน้อยที่มีความเสียงสูงจะถูกส่งตัวไปกักตัวที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเข้าขบวนการของสาธารณสุข ส่วนผู้โยสารที่เหลือจะถูกพาไปที่ สถานีดับเพลิงสุวรรณภูมิ เพื่อแยกเดินทางไปที่จุด คัดกรองของภาค 14 วัน เหมือนกันและมีทั้งหมด 4 ภาค ส่วนผู้โดยสารที่ไม่มีส่วนในกลุ่มเสี่ยงทางสาธารณสุขจะได้ติดตามไปคอยดูต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน