รองพ่อเมืองปากน้ำเปิดแคมเปญใหญ่ SAMUTPRAKAN Explore The New Horizon  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รองพ่อเมืองปากน้ำเปิดแคมเปญใหญ่ SAMUTPRAKAN Explore The New Horizon  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ลานศูนย์การค้า เมกา บางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ลานศูนย์การค้า เมกา บางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายกมล  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว เปิดแคมเปญใหญ่ SAMUTPRAKAN Explore The New Horizon   ค้นพบความสุขเปิดมุมมองใหม่สมุทรปราการ ชูแนวคิด เรียนรู้ ริเริ่ม แบ่งปัน ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เมืองปากน้ำ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสมุทรปราการ ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้  ที่ทาง อบจ.สมุทรปราการ ได้ร่วมกับอำเภอบางพลี และสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่มีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคต และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ มากยิ่งขึ้น

แคมเปญ “SAMUTPRAKAN EXPLORE THE NEW HORIZONค้นพบความสุข เปิดมุมมองใหม่ สมุทรปราการ”นั้น แบ่งออกเป็น 1.กลุ่มเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ สำคัญในช่วงเวลาต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ โครงการลูกพระดาบส ศูนย์เรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวพระราชดำริ ป้อมพระจุลจอมเกล้า หลักฐานแห่งยุทธนาวี ระหว่างสยามและฝรั่งเศส เพื่อรักษาเอกราชชาติไทย

นอกจากนั้นแล้วยังมี 2.กลุ่มริเริ่ม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ หมู่บ้านโอทอป 3.กลุ่มร่วมทำ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยสองมือของนักท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนของสถานที่ท่องเที่ยว เช่นสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การล่องเรือชมธรรมชาติที่สาขลา และ 4.กลุ่มแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แบ่งปันความดีงาม ประเพณีพื้นถิ่น เช่นประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในไทย

โดยจุดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้นแคมเปญดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการรวบรวมของดี ของเด่น ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้อยู่ในหมวดหมู่ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำหนังสือท่องเที่ยวสมุทรปราการ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ จำนวน 50,000 เล่ม เพื่อแจกนักท่องเที่ยวทั่วไป รวม ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิด้วย

นายกมล  เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในงานนี้เป็นงานเริ่มต้นในเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้สู่ระดับสากล ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มโครงการตรงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และที่สำคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ไม่สามารถที่จะโดยลำพังเพียงผู้เดียวได้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต้องเข้ามาช่วยกัน

น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า ในภาพรวมของงานเนื่องจากว่าในแต่ละปีเราก็จะมีการนำเสนอในเรื่องการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เราทราบอยู่แล้วว่าเรามีศักยภาพด้านใดบ้าง และปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีความตั่งใจ แนะนำสถานที่หลากหลายในเรื่องการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์หลายท่านก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันอยู่แล้ว เราจึงจัดเป็นแพ็กเก็ตให้ได้เลือก  ท่านอยากศึกษาประวัติศาสตร์เราก็มีประวัติศาสตร์ให้ท่านได้เรียนรู้  ท่านอย่างศึกษาแหล่งริเริ่มใหม่ ๆ เราก็มีสถานที่ริเริ่มใหม่ให้ได้เรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าโอทอป และแดนประวัติศาสตร์ เราก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วในการที่จัดกิจกรรมตรงนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการเอง ว่าจังหวัดสมุทรปราการของเรามีหลากหลาย เพราะฉะนั่นใครต้องการชมอะไรเราก็มีทั้งนั้น ก็อยากจะขอเชิญชวนหามาเยียมชมรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 17ไปจนถึงวันที่  19 สิงหาคม 2561 นี้ เชิญมาชมสินค้าหลากหลายในที่นี้ลานชั้นล่างศูนย์การค้าเมกา บางนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และท้องถิ่นจังหวัด และชุมชนเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีของดีอะไรบ้าง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น