X

สุวรรณภูมิเพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และสาธารณสุขจังหวัด เพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)  จึงเพิ่มมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาออกที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ด้วยการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงในการคัดกรองในส่วนของผู้โดยสารขาออกจำนวนทั้งสิ้น 4 จุด

ได้แก่  1. จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 3  /  2. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 3 ช่องทาง Fast track  (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row T)  / 3. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 2 ช่องทาง Fast track (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row W)  / 4. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกโซน 1 (หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row A) ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทสภ. ได้มีการจัดเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวนทั้งสิ้น 6 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูรวมกันมีจำนวนมากกว่า 20 เครื่อง โดยในส่วนของการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้ามีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 5 จุด ที่บริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 2 จุด และบริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 3 จุด และการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนในส่วนของผู้โดยสารขาออกอีกจำนวน 1 จุด (จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออก โซน 3

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขอนามัยให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัส อาทิ รถเข็นกระเป๋า ห้องน้ำ จุดกรอกเอกสาร ตม.ขาเข้า บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และบริเวณเครื่องออกบัตร Taxi Kiosk รวมถึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลีมูซีน รถเเท็กซี่ ให้หมั่นทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทสภ. ได้ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ณ บริเวณทางออกประตูเทียบเครื่องบินขาเข้าทุกประตูและพื้นที่ให้บริการตามเคาน์เตอร์ต่าง ๆ ใน ทสภ. ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมสนับสนุนการทำงานของด่านควบคุมโรคฯ อย่างเต็มที่ในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารที่กำลังจะมีแผนการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีนในช่วงเวลานี้ คอยติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการประกาศปิดเมืองไท่โจวและอีก 3  เขตในเมืองหางโจวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทสภ. ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบตารางการบินก่อนเดินทางมาสนามบิน และกรุณาสอบถามข้อมูลเที่ยวบินได้ที่สายการบินที่ท่านจะเดินทางว่าสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้หรือไม่ เพื่อไม่ต้องมาตกค้างที่สนามบิน หรือเสียเวลาเดินทางเข้ามายัง ทสภ. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน