สุวรรณภูมิยกระดับเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกระดับเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ โดยมอบเจลล์ล้างมือ และแมทสำหรับปิดปากปิดจมูก ให้กับโชเฟอร์ และผู้โดยสารที่มาใช้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หน่วยบริการแท็กซี่สาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ นายกิตติพงศ์  กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดรถแท็กซี่สาธารณะและรถประจำทาง ที่เข้ามาให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้นำน้ำยาฆ่าเชื่อมาตั้งประจำให้รถแท็กซี่สาธารณะและรถประจำทาง ที่วิ่งเข้ารับส่งผู้โดยสารได้ทำการฆ่าเชื้อเบาะที่นั่งและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในรถ ก่อนที่จะรับผู้โดยสารออกไปจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งแจกจ่ายแมทสำหรับปิดปากปิดจมูกป้องกันการรับเชื้อโรคและแพรระบาดให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะและรถประจำทาง พร้อมทั้งวาง  เจลล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่าง ๆ  ก่อนที่ผู้โดยสารจะเข้ามาใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

โดยได้รับการเปิดเผยจากผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าตั้งแต่ได้ข่าวตั้งแต่วันแรกตนเองก็หวั่นอยู่เหมือนกัน เพราะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะในอากาศ การสัมผัส ทางน้ำลาย และน้ำมูก สำหรับตนเองนั้นคงหลีกเลี่ยงยากเพราะต้องให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกชาติที่เข้ามาใช้บริการ แต่ก็จะคอยสอบถามผู้โดยสารอยู่ประจำว่ามาจากประเทศอะไรเมืองไหน หากมาจากเมืองที่กำลังมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส ตนก็จะระหวังเป็นพิเศษ ทั้งปิดแมทหลีกเลี่ยงการสัมผัส และหลังจากที่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็จะทำความสะอาดรถทันที ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ก็ต้องจำยอมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง แต่พอทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อโรค เจลล้างมือและแมทปิดปาก ก็เป็นการดีทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพื่อความมั่นใจให้แก่ตนเองและผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้วางมาตรการในการป้องกันและขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ รถลีมูซีน รถเช่า รถเเท็กซี่ รถโดยสาร ขสมก. และรถ Shuttle Bus ให้ใส่ใจในด้านการรักษาความสะอาดของรถโดยสาร รวมไปถึงพื้นที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถและผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเต็มพิกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อม เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะและผู้ใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี  ติดตั้งขวดเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณจุดเคาน์เตอร์ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดภายในรถขนส่งสาธารณะ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดภายในห้องโดยสาร เบาะนั่ง ที่จับประตูรถ ฯลฯ

ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าเช็ดรถ ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถลีมูซีน และรถ Shuttle bus ของ ทสภ. เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย  โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายใน ทสภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด อาทิ ภายในห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวบันได พื้นที่พักคอย เป็นต้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ที่บริเวณทางออกประตูเทียบเครื่องบินขาเข้าทุกประตูและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น