คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรุดตรวจหมู่บ้านปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ รุดตรวจหมู่บ้านปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายชนะ  หงวนงามศรี สมาชิก อบจ.สมุทรปราการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาที่ อบต.ศีรษะจระเข้น้อย  เพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขหมู่บ้านปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านขบวนการบำบัดลงสู่คลองสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาและเกษตรกรปลูกผักได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก และได้รวมตัวกันใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและคลิปสภาพน้ำในคลองสาธารณะเกิดการเน่าเสียกลายเป็นสีดำ สัตว์น้ำนานาชนิดลอยตายเกลื่อน และส่งกลิ่นเหม็น เข้าร้องเรียนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จนนำมาสู่ขบวนการเข้าตรวจสอบพบว่าต้นตอมาจากหมู่บ้านพฤกษา 86 / 3 หมู่ 2  ซอยวัดศรีวารีน้อย  ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีนางอมรรัตน์  หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศีรษะจระเข้น้อย นายวุฒิพันธุ์  คงทีม ปลัด อบต.ศีรษะจระเข้น้อย นายสมพร  เอี่ยมสะอาด รองปลัด อบต.ศีรษะจระเข้น้อย  พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อย รส.อำเภอบางเสาธง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเสาธง ร่วมรับฟังแนวทางการแก้ได้พร้อมเชิญนายเกียรติภูมิ  นาคอ่วม วิศวกรโครงการ ตัวแทนบริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการและหมู่บ้านดังกล่าวมาร่วมชี้แจง

โดย นายเกียรติภูมิ  นาคอ่วม วิศวกรโครงการซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ได้อ้างว่าในช่วงที่มีการปล่อยน้ำเสียภายในหมู่บ้านที่ไม่ผ่านขบวนการบำบัดลงสู่คลองสาธารณะนั้น เหตุเนื่องจากว่า ปั้มน้ำที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการดังกล่าวเกิดการเสียไม่ทำงาน ทางโครงการจึงได้ว่าจ้างบริษัทนอกโครงการเข้ามาทำการซ่อมแซม ซึ่งในช่วงนั้นอาจมีน้ำเสียที่ไม่ผ่านขบวนการบำบัดไหลลงสู่คลองสาธารณะบ้างเนื่องจากมีการเปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉินของบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้าน แต่หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากกองสาธารณะสุข อบต.ศีรษะจระเข้น้อย ทางบริษัทเราได้เร่งให้ช่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถบำบัดน้ำเสียได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้ว

ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านดังกล่าว เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เชื่อว่าไม่สามารถลองรับน้ำเสียจากคนทั้งหมู่บ้านที่มีอยู่กว่า 300 หลังคาเรือนได้  นอกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณบ่อน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดมีการสร้างประตูปิดเปิดเพื่อปล่อยน้ำที่ยังไม่ผ่านขบวนการบำบัดลงสู่คลองสาธารณะโดยตรง ซึ่งมีพวงมาลัยและฟันเฟืองเป็นตัวปิดเปิดประตู ซึ่งเชื้อว่าน่าจะเป็นประตูต้นเหตุที่ทางหมู่บ้านใช่ลักไก่ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะโดยไม่ผ่านขบวนการบำบัด จึงได้ใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ.2335 ทำการปิดล๊อกพวงมาลัยและฟันเฟืองที่ใช้ปิดเปิดประตูระบายน้ำบานดังกล่าวโดยใช้โซ่คล้องและใช้แม่กุญแจขนาดใหญ่ทำการคล้องปิดล๊อกพวงมาลัยและฟันเฟืองเป็นตัวปิดเปิดประตูระบายน้ำตัวดังกล่าวไว้ มิให้ใช้งาน พร้อมส่งมอบลูกกุญแจที่ใช้ล๊อกประตูระบายน้ำบานดังกล่าวให้ นายนฤพนธ์  สัจจะสกุลวงศ์  สารวัตกำนัน ต.ศีรษะจระเข้น้อย เอาเก็บรักษาไว้ป้องกันมิให้มีการเปิดใช้งานอีก พร้อมให้เวลา 7 วันในการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จะเข้ามาตรวจดูอีกครั้ง หากไม่มีการแก้ไข ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มาตรา 45 ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นทันที ตามความเห็นควรของท้องถิ่น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 7 วัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดกิจการทันที และบทลงโทษตามมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายนฤพนธ์  สัจจะสกุลวงศ์  สารวัตกำนัน ต.ศีรษะจระเข้น้อย ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในขณะนี้คือการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะ ทำให้การส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้

นายชนะ  หงวนงามศรี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการดำเนินการแก้ไขในเรื่องการบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านแห่งนี้ พบว่ามีน้ำเสียบางส่วนถูกปล่อยตรงซึ่งจะวาวล์ประตูเปิดปิด ซึ่งเชื่อว่าทางหมู่บ้านทำเอาไว้ยามฝนตกลงมาเกิดน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำแต่น้ำในคลองสาธารณะเกิดต่ำกว่า ทางหมู่บ้านก็จะปล่อยน้ำที่ไม่ผ่านขบวนการบำบัดลงสู้คลองสาธารณะโดยตรง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงได้คำสั่งให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งทางตัวแทนโครงการก็ได้รับปากว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด นอกจากนี้เรายังได้ทำการปิดล๊อกวาวล์ประตูระบายน้ำบานดังกล่าวแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น