สุวรรณภูมิจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนแทนคุณแผ่นดิน

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนแทนคุณแผ่นดิน ภายในโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อช่วยสายของวันนี้ที่ 12 มิถุนายน 2561 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่ารักษาผืนดิน ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นภายในโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนงานราชการ และสายการบินพร้อมผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการปลูกป่ากว่า 300 คน โดยได้ทำการร่วมกันปลูกต้นไม่น้ำกร่อย ประเภท ต้นโพธิ์ทะเล ต้นลำพูน และต้นปอทะเล ร่วมกว่า 1 พันต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ ภายในโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ พร้อมร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาเบญจพรรณจำพวก ปลากนิล ปลาตะเพียน จำนวน 15,000 ตัว เพื่อเป็นการร่วมกันขยายพันธ์สัตว์น้ำควบคู่กับระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า โครงการสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่ารักษาผืนดิน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เราจัดขึ้น เกี่ยวเนื่องจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทำให้พื้นที่สีเขียวบางส่วนหายไป การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่านอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการักษาผืนดินและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกาซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน