อัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตโรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตโรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต โดยในงานยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาตัวแทนนักเรียนออกมากล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา ในหัวข้อ เยาวชนไทยรวมใจ เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไร้ทุจริต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงานวันรวมพลคนสมุทรปราการ ต่อต้านการทุจริต ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต โดยในงานยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา ในหัวข้อ เยาวชนไทยรวมใจ เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไร้ทุจริต  หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของชาวสมุทรปราการ และจะทำหน้าที่นำพาประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความชื่อตรง ไม่ทุจริตต่อตนเองและผู้อื่นไห้ได้รับความเดือดร้อน และของถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชน ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมที่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่ถูกต้องเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จากผลงานทั้ง 65 โครงการ 54 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่งประเทศ

โครงการ ACSP รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนอัมสัมชัญ สมุทรปราการ ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม เป็นตัวแทนภาคกลาง ได้รับสิทธิ์เข้าค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ได้รับการอบรมการทำโครงการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อนำโครงการไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมปลูกฝังความเป็นผู้นำที่ไม่ยอมไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด และภายในงานยังมีการจัดนิทัศกาลกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต  โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้การสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล จัดโครงการประกวด ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562  โดยทีมที่เข้ารอบได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท หลังจากการเข้าค่าย ทุกทีมต้องส่งโครงการจากการที่ได้ปรับให้สมบูรณ์ที่สุดส่งเข้าแข่งเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศสุดท้ายในระดับประเทศ  โครงการ ACSP รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต  ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีมสุดท้าย เข้ารอบชิงชนะเลิศ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการการ ได้รู้ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งก็คาดว่ากิจกรรมดี ๆ แบบวันนี้จะทำให้เด็กได้ซึมซับ ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างไรและเป็นอันตรายต่อสังคมไทย คาดว่าเมื่อเด็กโตขึ้นมาจะได้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง

พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  เป็นที่น่าภูมิใจในเยาวชนของชาติโดยเฉพาะโรงเรียนอัญสัมชันสมุทรปราการ ทำทำกิจกรรมที่ดี ๆ และสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิงสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง  และสามารถสร้างจิตสำนึกดีดีให้กับเยาวชนไม่เฉพาะในโรงเรียนอัญสัมชัญนี้เท่านั้น ยังมีการขยายไปยังเครือข่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  ทั่งทั้งสมุทรปราการ ถือว่าเป็นการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน