X

อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมรองปลัดกระทรวงการคลัง ปล่อยเรือตรวจการณ์ศุลกากร 807 ลงน้ำ

นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร  พร้อมนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ศุลกากร 807 ลงน้ำ ที่อู่ต่อเรือบริษัท มาซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่อู่ต่อเรือบริษัท มาซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ นายกฤษฏา   จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางปานทิพย์  ศรีพิมล  รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาเป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล ศุลกากร 807 ลงน้ำ หลังจากที่มีการประกอบพิธีการวางกระดูกงูเรือไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยได้ว่าจ้างให้อู่ต่อเรือบริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ต่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการคลังในการต่อสร้างจำนวน 161 ล้านบาท ในการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ ศุลกากร 807  ลำนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บในการปฏิบัติภารกิจด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล เรือตรวจการ ศุลกากร 807 เป็นเรือที่มีความยาวตลอดทั้งลำ 25.6 เมตร ความเร็วต่อเนื่อง 30 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 600 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ทั้งด้านป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร การปกป้องสังคมจากสินค้าหรือกลุ่มขบวนการที่ทำลายความสงบสุขหรือเป็นภัยต่อสังคม การป้องกันและปราบกรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การควบคุมดูแลโครงการน้ำมันเขียว และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล และการสนธิกำลังร่วมกับกองทัพเรือที่อยู่ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทะเล

ทั้งนี้ในปัจจุบันกรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 มีเรือตรวจการณ์พร้อมปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ลำ ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ขนาด 50-100 ฟุตจำนวน 15 ลำ เรือตรวจการณ์ขนาด 30 ฟุต จำนวน 11 ลำ เรือตรวจการขนาด 20 ฟุต จำนวน 8 ลำ  กรมศุลกากร ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของกรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม อำนวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและการเชื่อมโยงการค้าโลก อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน