X

สภาทนายความจังหวัดพัทยา จัดประชุมเสวนาสภาทนายความจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดในภาค 2

สภาทนายความจังหวัดพัทยา จัดประชุมเสวนาสภาทนายความจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดในภาค 2 เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการรักษาโครงสร้างของขบวนการยุติธรรม ให้สภาทนายความมีอิสระในการปฎิวิชาชีพตามหลักการของประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารแม็คนาคาร์ต้า ถนนพัทยาใต้ นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา พร้อมนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกเลขานุการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา “สภาทนายความจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด ในภาค 2” โดยมี ว่าที่เรือตรีชาญยุทธ ยังปรีดา รองประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา พร้อมนายนายปัณฑวัฎฐ์ พิมพ์สกุล เลขาธิการสภาทนายความจังหวัดพัทยา และประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 2 (10 จังหวัดภาคตะวันออก) เข้าร่วมการประชุมเสวนา ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเรื่องการรักษาโครงสร้างของขบวนการยุติธรรม ให้ทนายความมีอิสระในการปฎิบัติวิชาชีพตามหลักการของประชาธิปไตย รวมถึงแก้ไขข้อจำกัดและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพทนายความ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่งมีประสิทธิภาพ และสร้างบทบาทที่ถูกต้องต่อวิชาชีพทนายความอย่างแท้จริง

โดยมีความมุ่งหวังให้ประธานสภาทนายความจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดในภาค 2 หรือตัวแทนผู้ร่วมประชุมเสนอปัญหา วิธีการแก้ไข และลงมติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพของสภาทนายความจังหวัดพัทยาทั้ง 10 จังหวัดในภาค 2 และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้สภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศได้พิจารณาถึงความร่วมมือในแต่ละภาค ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและรักษาความเป็นอิสระของวิชาชีพทนายความอย่างถูกต้องต่อไป

นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา กล่าวว่า การเสวนาฯครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสภาทนายความจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดในภาค 2 ทั้งนี้เพื่อให้การเสวนาไม่ถูกเชื่อมโยงหรือถูกสร้างให้เป็นประเด็นการเมืองในสภาใหญ่ และเพื่อที่จะแสดงออกถึงความร่วมมืออย่างจริงใจของประธานสภาจังหวัดในภาค 2 ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อการปฏืบัติหน้าที่ตามวิชาชีพทนาย อีกทั้งพวกเรามีความมุ่งหวังว่าผลของการให้ ฉันทามติจากการประชุมจะได้รับความสนใจ และให้ความสำคัญจากประธานสภาทนายความในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ เนื่องจากฉันทามติที่เกิดขึ้นมาจากความสามัคคีและการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และอีกทั้งเพื่อให้ผลของฉันทามติจากการเสวนามีเอกภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สภาทนายความทุกจังหวัดในภาค 2 จะได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน….

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เดธาวี ธีวรางกูล

เดธาวี ธีวรางกูล

ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี บก. นสพ.ข่าวเด็ด เมืองพัทยา จ.ชลบุรี