พบฝูงนกกระยางขาวและนกปากห่างจำนวนมากหากินตามทุ่งนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ -พบฝูงนกกระยางขาวและนกปากห่างจำนวนมากหากินตามทุ่งนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คาดอพยพมาหากินหลังพื้นที่ทำนาหลายแห่งที่ทีมีการงดการทำนาปรังเพราะปัญหาภัยแล้ง ทำให้เป็นจุดรวมนก 2 ชนิดโดยเฉพาะช่วงนี้และช่วงเย็นจะมีนกมาหากินจำนวนมาก

ส่วนที่ทุ่งนา บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปรับพื้นที่นาเพื่อเตรียมทำนาปรัง ซึ่งเป็นจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง โต้งนาคอทเทจ เนเชอรัล รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวใหม่กลางทุ่งนาเกิดขึ้น โดยเฉพาะปรับพื้นที่ให้เป็นมัลดีฟ บนบก ซึ่งพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ขณะนี้ชาวนาในพื้นที่ปรับไถ่พรวนนาเพื่อเตรียมปลูกข้าว แต่อีกหนึ่งความสวยงามของฝูงนกกระยางขาว นับรัอยตัวได้บินมาอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่จุดนี้ รวมไปถึงนกปากห่าง มาหากินช่วงที่มีการปรับของรถไถ่ จะบินลงจากต้นไม้เพื่อมาหาสัตว์น้ำขนาดเล็กในทุ่งนา

จากการสอบถามชาวบ้านว่าพบนก 2 ชนิดนี้มากขึ้นในห้วง 1- 2​ ปีนี้โดยเฉพาะช่วงนีมีจำนวนมาก จะเห็นอยู่ตามทุ่งนาโดยเฉพาะจุดที่มีการไถ่นาที่ปรับพื้นที่จะบินมาเป็นฝูงใหย่ลงมาหาอาหารกินโดยเฉพาะช่วงเย็นจะพบเห็นเป็นจำนวนมาก จากที่ไม่ค่อยจะพบเห็นมากเท่าไร ทำให้จุดนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพบเห็นพากันมาถ่ายภาพของฝูงนกกระยางขาว กำลังหากินเดินอยู่บนทุ่งนา หรือโต้งนาภาษาเหนือ ซึ่งก็คาดว่าพื้นที่นี้จะมีควมอุดมสมบุรณ์ของสัตว์น้ำ ประกอบกับหลายพื้นที่มีการงดทำนาปรัง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้นกเหล่านี้ไปหาแหล่ง
อาหารจนมาพบที่จุดนี้เลยทำให้พบเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น