หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

เชียงใหม่ – ตามที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการดำเนินการตามแผนฯ ระดับกลาง ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว ด้วยสภาพภูมิอากาศในช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอุณหภูมิที่ผกผันที่ระดับล่างและมีลมอ่อน ทำให้ฝุ่นควันในพื้นที่ยังคงปกคลุมและมีการสะสมอยู่ ส่วนในช่วงกลางวัน ความร้อนจะทำให้อากาศยกตัวได้ดี และลมที่พัดปกคลุม เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝุ่นควันระบายตัวได้เล็กน้อย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้   ทั้งนี้ หลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน โดยได้พ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร จนถึงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และวิธีการป้องกัน รวมถึงสถานที่จัดห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ในทุกๆ เช้าอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของอำเภออมก๋อย ได้จัดเตรียมห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ในพื้นที่ 6 ตำบล รวม 34 จุด ไว้ให้สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าไปใช้บริการได้ทันที กรณีที่ค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน และแจ้งให้หน่วยงานร่วมดำเนินการจัดสถานที่ให้พร้อมรับสถานการณ์โดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น