X

คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น  เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ที่บ้านหนองดวน ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย    

วานนี้ (24 มิ.ย. 62) นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น  เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัด ที่บ้านหนองดวน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย  ซึ่งอำเภออุทุมพรพิสัยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม  ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นหมู่บ้านมีความรู้รักสามัคคี และยังเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการตนเองที่เข้มแข็ง

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและรวมกลุ่มในการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งผ่านฐานเรียนรู้ จำนวน 6  ฐาน ได้แก่  ฐานเรียนรู้ด้านสมุนไพรชุมชน  ฐานเรียนรู้เผ็ดสะท้านฟ้าหอมสะท้านทุ่ง  ฐานเรียนรู้การทำขนม  ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบ  ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และฐานเรียนรู้ห้องอบสมุนไพร

นายวิชิต พรหมพิลา ผู้ใหญ่บ้านหนองดวน หมู่ที่  9 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกา กล่าวว่า  แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก แต่เป็นหมู่บ้านที่มีความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” ในระดับอำเภอ  โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานเด่นชัด มีการเชื่อมโยงประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลและอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ที่สำคัญ ประชาชนต่างพร้อมใจนำจุดแข็งด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการบริหารจัดการร่วมกัน  ตามหลัก “ บวร ” จนนำมาซึ่งความเข้มแข็งตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น  เป็นสุข ”

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน