X

ศรีสะเกษ-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน

วันนี้ (21 มี.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเห็นอ้ม ม.10 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)  ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่  ต.โพนยาง อ.วังหิน โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.โพนยาง และตำบลใกล้เคียง  มารับบริการกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งภายในงานมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือก  การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการของ จ.ศรีสะเกษ และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการใน อ.วังหิน

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ   กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาว  จ.ศรีสะเกษ  อีกทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  รวมถึงความรัก ความสามัคคีกัน

รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ   กล่าวต่อไปว่า  สำหรับ  จ.ศรีสะเกษ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28 เมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ศรีสะเกษ ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน