X

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบักดอง เขตชายแดนไทย-กัมพูชา

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันนี้ (10 ม.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา หมูที่ 11 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย  เจริญพานิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบักดอง เขตชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัย 2 มกราคม 2562

โดยมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม  บริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด  การเจาะตรวจหาเชื้อมาเลเรีย การตรวจหาพยาธิ  บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก  ควบคู่หน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอขุนหาญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 28 เมื่อ พ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม

ซึ่งกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัย 2 มกราคม 2562  และเพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานของพระองค์ที่มีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน