ศรีสะเกษ เปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันนี้ (24 ก.ย.61) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2561 โดยมีนางทรงลักษ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนและเสน่ห์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดและต่างจังหวัด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP Trader จังหวัดศรีสะเกษ Signature จังหวัดศรีสะเกษ ของที่ระลึกจังหวัดศรีสะเกษ ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP อำเภออุทุมพิสัย และเยาวชน OTOP Rising star และในช่วงเย็นมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงของนักร้องชื่อดังทุกวัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน