ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ เปิดคลินิกแก้หนี้นอกระบบช่วยเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ นำสู่การแก้ไขปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยเจ้าหน้า ลูกหนี้ ให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

วันนี้ (14 พ.ย. 62) สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร ได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานต่าง ๆ โดยรับคำปรึกษาเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤศิกายน 2562 ที่ โรงเรียนบ้านกุดผักหนาม ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทัย ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยมอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง ธ.ก.ส. กำหนดให้แต่ละสาขามีจุดให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร

โดยมีต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 100,000 บาท กรณีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนที่ดินไว้ทำกินไม่เกิน 150,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี และสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ Flat Rate ต่ำสุดร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดร้อยละ 0.85 ต่อเดือน กำหนดชำระหนี้ภายใน 5 ปี กรณีวงเงินเกิน 150,000 บาท มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อชำระหนี้สินเดิมของสำนักปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ให้กู้เพื่อรักษาที่ดินทำกิน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้ ภาพรวมของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ครัวเรือนภาคการเกษตรให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบแล้ว จำนวน 13,733 ราย สินเชื่อจำนวน 662.573 ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 6รู้ ก่อนกู้ รู้คิดก่อนกู้ รู้ประเภทเงินกู้ รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ รู้แหล่งเงินกู้ รู้หลักใช้เงินกู้ รู้การชำระเงินกู้

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน