แม่ทัพใหญ่ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ เอสเอ็มอีไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทาง พบ เลขาธิการ ศอบต.


นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จlสงขลา กล่าวว่า ตนเองและทีมงาน เอสเอ็มอี สตูล ได้ร่วมกับ เอสเอ็มอี ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยประกอบไปด้วย จ. สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงที่ปรึกษา สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย จ. สตูล ประธาน คัสเตอร์อาหารแปรรูป 5จังหวัด ชายแดนใต้เดินทางเข้าพบ ท่าน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อ แนะนำ ทีมบริหาร และ โครงการ ต่างๆ ที่ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย 5จังหวัด ได้มีแนวคิด ร่วมกัน เพื่อ พัฒนา ช่องทาง ผลิต และ จัดจำหน่าย ให้ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ในพื้นที่และต่างพื้นที่ พร้อมทั้งได้ เรียน ความคืบหน้า โครงการ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ จังหวัดสตูลเช่น โครงการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สตูล โครงการ ยกระดับ ท่องเทียวชุมชนให้เชื่อมโยง และ การพัฒนา ด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ ในพื้นที่ โดยมี ท่าน ปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ร่วมหารือ ภายใต้โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ เป็นอย่างยิ่งจาก เลขาธิการ ศอ.บต. โดยหลังจากนี้จะมีการขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยทาง ทีม ศอ.บต. คอยเป็นพี่เลี้ยง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น