X

นักธุรกิจ สปป.ลาว เล็งเชื่อมการค้าการลงทุนในสตูลตั้งเป้าสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว

ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายจรัญ อินทระ รักษาการพัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสตูล ได้ร่วม เปิดโครงการหมู่บ้านโอท๊อปเพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจและกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นถิ่น โดยมีภาคธุรกิจสปป.ลาวนำโดยนายคำไพ สงชะนะ ประธานสมาคมเฟอร์นิเจอร์สปป.ลาว และนักธุรกิจจากหลายสาขาทั้งท่องเที่ยวและธุรกิจนำเข้าและส่งออกรวม 6 ท่านเข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยว การนำเข้าส่ง-ออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะที่ปรึกษาจากบริษัทไอคิว4 ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนหมู่บ้านโอท๊อปเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล คณะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวสตูล ตัวแทนสมาพันธ์ SME สตูล กลุ่ม Bizclub สตูล และ คณะผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และเส้นทางการท่องเที่ยวต่อกันพร้อมได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท๊อปเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจและกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นถิ่นโอท๊อปรสไทยแท้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้านโอท๊อปเพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัด การสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านโอท๊อป เพื่อการท่องเที่ยวให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปรับปรุงการผลิตอาหารพื้นถิ่นที่ปลอดภัยและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะ ด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านเป็นเมนูสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและมีความเป็นอัตลักษณ์สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือหมู่บ้านโอท๊อป เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน 2 อำเภอ 3 หมู่บ้านของจังหวัดสตูลอันประกอบด้วยหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก , หมู่บ้านปากบารา และหมู่บ้านควนดินดำ.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน