สตูลเตรียมจัดงาน Thailand Fascination สีสันอันดามัน เมืองในฝันทะเลใต้ ที่สตูล

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 ก.ย. 61  ที่ ห้องประชุมอภัยนุราช 3 โรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมือง จ.สตูล  จังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Fascination  สีสันอันดามันเมืองในฝันทะเลใต้  สตูล  โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล และ นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  กล่าวว่า  ตามนโยบายของรัฐบาลได้ประกาศให้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60- 1 ม.ค. 62  เป็นปีทองเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ

Amazing Thailand Tourism Year 2018  เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง และเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล จังหวัดสตูล จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดงาน Thailand Fascination สีสันอันดามัน เมืองในฝันทะเลใต้ ที่ สตูล  โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 26-27 ก.ย.61 นี้  ณ ปากบาราวิวพอยท์ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งภายในงานจะนำเสนอถึงเสน่ห์ความเป็นไทยในท้องถิ่น ทั้งเรื่องประเพณี วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจโดยเราอยากให้นักท่องเที่ยวต่างพื้นที่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เข้ามาร่วมกันอย่างมากมายและได้ลิ้มรองอาหารท้องถิ่นภาคใต้และขนมไทยโบราณหาชิมยาก   ได้มาชิม ณ งานแห่งนี้

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น