ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่สตูล ร้องรัฐบาลเร่งเยียวยา หามาตรการช่วยเหลือ ด่วน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มี.ค. ที่ห้องประชุมท่าเรื่อท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล .ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์  ประธานหอการค้า จ.สตูลได้จัดเสวนาพูดคุย ปัญหาผลกระทบจากโควิค 19 ที่มีผลต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนใน จ.สตู  โดย มี นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธ์ สส.สตูล  เขต 2   ประธานชมรมธนาคารสตูล  ผู้ประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ จ.สตูล  บริษัททัวร์ ในพื้นที่ จ.สตูล  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมกัน ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของ ปัญหาและผลกระทบจากโควิค 19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจากการประชุมพอที่จะสรุปได้ว่า ปัญหาคือในเรื่องของเงินในการประกอบธุรกิจปัญหาในเรื่องของ ภาษี โดยผู้ประกอบการอยากให้ ได้มีการพูดคุยกับ สรรพากร ในเรื่องของ การเสียภาษี ทั้งภาษี vat และภาษีโรงเรือน  อยากให้ลดหย่อน หรือ ภาษีโรงเรือน นั้น อยากให้ของดในปีนี้เพื่อที่จะได้ขอให้จ่ายในปีต่อไป

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์  ประธานหอการค้า จ.สตูล กล่าวว่า ปัญหานอกจากเรื่องของงบประมาณรายได้ของแต่ละที่หรือแต่ละ คนแล้ว ปัญหา ในเรื่องของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในสตูล โดยเฉพาะจากต่างจังหวัดที่มีข้อกฎหมายออกมาว่า หากเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงหรือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อให้กักตัว 14 วัน นั้น เราต้องใช้มาตรการอย่างไรแล้วใครเป็นผู้ควบคุม  เพราะตอนนี้ ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสตูล  และลงเกาะหลีแป๊ะ แต่ไม่มีใครกักตัว ดังนั้น เราต้องแก้ไขอย่างไร  ดังนั้นทุกข้อเสนอที่ ทางเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนร่วมกันระดมออกมา ตนเอง จะสำเสนอไปยัง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ว่าฯสตูลทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น