ผอ.วชช.สตูล นำทัพให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านถึงครัวเรือน เตรียมคลอด 5 สูตรน้ำพริกออกสู่ตลาด

ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์  ผอ.วชช.สตูล กล่าวว่า ทาง วชช.สตูล  ไม่ได้มีการสอนแต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น เรายังมีการสอนถึงครัวเรือนเพื่อเข้าถึง นักศึกษาทุกครัวเรือนทุกระดับ โดยเฉพาะ กลุ่มครัวเรือนที่ต้องการสร้างอาชีพ ทาง วชช.สตูล  จะจัดครูผู้สอนไปให้ ถึงกลุ่ม แต่มีข้อแม้ว่าทุกกลุ่มนั้นจะต้องมีความตั้งใจ จริง อยากฝึกอาชีพจริง  ทาง เราก็จะจัดครูผู้สอนไปให้ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งฝึกเป็นอาชีพ หรือ สามารถขายออกสู่ตลอดได้ ซึ่งกลุ่ม แม่บ้าน ม.5 ต. บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจ ที่จะทำน้ำพริก ที่ทาง วชช.คิดค้นสูตรมาให้ โดยดูจากสภาพของพื้นที่ ว่าภายในพื้นที่ นั้นมี วัตถุดิบอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ผสมผสานกัน  จึงได้ สูตร น้ำพริก 5 ชนิด ที่จะนำมาสอนให้แก่กลุ่มนี้ โดยประกอบไปด้วย น้ำพริกกุ้ง 3 รส  ไตปลาแห้ง  น้ำพริกปลาเส้น  น้ำพริกหอยหวาน และน้ำพริกปลาจิ้งจั้ง  ซึ่ง น้ำพริกทั้ง 5 ชนิดนี้ เราได้มีการ คิดค้นและวิจัย แล้ว พบว่าในพื้นที่ จ.สตูลเอง โดยเฉพาะตามเกาะต่าง ๆ นั้น เป็นแหล่งของสด ที่หาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลา หอย   และได้ นำมารวมกับวัตถุดิบในพื้นที่ จึง สามารถผสมผสานได้ย่างลงตัว จึงเป็นที่มาของการผลิต น้ำพริก 5 ชนิด

ผอ.วชช.สตูล กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่ได้มีการสอน การทำน้ำพริก 5 ชนิดนี้แก่กลุ่มแม่บ้านแล้ว หลังจากนี้ จะมีครูฝ่ายการตลาดมาสอนในเรื่องของการทำตลาดให้ อีกครั้งเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่าย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น