X

ลำพูน การนิคมฯนำพนักงาน ผู้ประกอบการและประชาชน อบรมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต

ที่จังหวัดลำพูน  การนิคมฯนำพนักงานในนิคมฯ ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนโดยรอบ มาอบรมสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับมอบหมายจากนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

สำหรับกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ผ่านวิทยากรอาสาสมัคร

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “CP CPR VOLUNTEER” ซึ่งเป็นวิทยากรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและขยายผลการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ ด้วย

ทั้งนี้  กนอ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการใช้ยานพาหนะสัญจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน