X

ลำพูน-ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ป้องกันการกักตุน

ที่ จ.ลำพูน ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย และตรวจสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 แห่ง เพื่อป้องกันการกักตุนในพื้นที่ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน  สำนักงานจังหวัดลำพูน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยในพื้นที่จังหวัดลำพูน และตรวจสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่  1.) บริษัท เม่งฮวด การเกษตร และ 2.) บริษัท เค.ดี.ซี พืชผล จำกัด เพื่อควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด

ผลการดำเนินการตรวจปรากฎว่า ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด และผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ได้มีการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่จัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามแบบ ขพ.01 เป็นประจำทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการไม่กักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน