X
วันเกษตรกร

นายกฯ ขอบคุณเกษตรกรไทย ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ

วันเกษตรกร – นายกรัฐมนตรีขอบคุณเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ขอเกษตรกรทุกคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวคำปราศรัยถึงประชาชนชาวไทย เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุน ดังนั้นเกษตรกรถือเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการนำต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นมาก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันสังคมกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกษตรกรไทยต้องมีองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงต้องปรับตัวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบตลาดเพื่อสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ตามที่ตลาดต้องการ

ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั้งในด้านการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น สามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอขอบคุณเกษตรกรชาวไทยที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด และขอให้เกษตรกรทุกคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน