X
หอพัก

ผู้ประกอบการหอพักร้องศาลปกครอง ยกเลิกประกาศ สคบ. ออกกฎหมายไม่เป็นธรรม

หอพัก – กลุ่มผู้ประกอบการหอพักเดินทางมายังศาลปกครอง เพื่อยื่นหนังสือวอนศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ยกเลิกประกาศ สคบ. และแก้ไขประกาศบางข้อ ชี้ออกกฎหมายไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้ประกอบการ

วันนี้ (11 พ.ค.61) เมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ หอพัก และห้องเช่า พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมายังศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว แก้ไขกฎหมายบางมาตรา กรณี สคบ. ออกกฎหมายไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้ประกอบการ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับความเสียหายและเดือดร้อน

แกนนำเครือข่ายผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ กล่าวว่า ตนในฐานะของตัวแทนผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ หอพัก และห้องเช่า ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงศาลปกครอง เนื่องจากมองว่าทาง สคบ. ออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้ประกอบการ โดยที่ไม่ฟังความทั้งสองข้าง กลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ หอพัก และห้องเช่า จึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือในวันนี้ โดยได้มีการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่แสดงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมายื่นต่อศาลปกครองในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลของศาลปกครองจำนวน 3-4 ข้อ ที่กลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ หอพัก และห้องเช่า ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถทำตามข้องบังคับหรือระเบียบดังกล่าวได้

วันนี้ที่พวกเรารวมตัวมายื่นหนังสือฟ้อง สคบ. เพื่อต้องการให้ สคบ. ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ หรือถ้าหากว่าจะไม่ยกเลิก ก็ขอให้ทาง สคบ. จัดทำประชาวิจารณ์กับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง อย่างน้อย 1 ปี เพื่อร่วมกันหาทางออก อย่างกรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ประกอบการฯ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล็อคห้องหรือไล่ผู้เช่าออกจากหอพักได้ แล้วให้ผู้เช่าไปฟ้องร้องภายหลัง ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการฯ ก็มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าส่วนกลาง ค่าพนักงาน ฯลฯ

คุณวินัย

คุณวินัย เล็กบรรจง ผู้ประกอบการหอพักย่านจรัญสนิทวงษ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว 77 ข่าวเด็ด ว่า ภายหลังจากมีประกาศระเบียบใหม่ของหอพักออกมานั้น ก็ทำให้ผู้ประกอบการฯ ได้รับผลกระทบ ข้อบังคับบางข้อกลุ่มผู้ประกอบการฯ ไม่สามารถดำเนินการตามได้ ถือเป็นการริดรอนสิทธิจนเกินไป หรือให้สิทธิผู้เช่าจนเกินไป โดยเฉพาะผู้เช่าที่มีเจตนาจะโกงค่าเช่า ขณะนี้ตนในฐานะเจ้าของหอพัก ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศระเบียบใหม่ของ สคบ. อย่างเช่น เรื่องค่าน้ำค่าไฟ ถ้าหากมีการระกาศใช้ระเบียบใหม่ของ สคบ. จะส่งผลกระทบกับผู้เช่าที่ใช้น้ำใช้ไฟน้อย โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมของนักศึกษาที่เดินทางกลับภูมิลำเนา พวกเขาจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่แพงขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่ได้ใช้น้ำใช้ไฟในช่วงดังกล่าว แต่ห้าหากเป็นระเบียบของเดิมนั้น ผู้เช่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยคิดตามปริมาณการใช้งานตามจริง ซึ่งราคาต่อหน่วยอาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อย แต่ก็คุ้มกว่าระเบียบใหม่ของ สคบ.

นอกจากนี้ คุณวินัย เล็กบรรจง ได้เปิดเผยถึงการรับมือและวิธีแก้ปัญหาภายหลังจากมีประกาศของ สคบ. ออกมาว่า ขณะนี้ยังไม่รับผู้เช่ารายใหม่ ขอหยุดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมาย เพราะระเบียบของ สคบ. ที่ออกมาในบางข้อ ผู้ประกอบการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ในบางข้อจริงๆ ส่วนกระแสตอบรับของผู้เช่าที่มีต่อประกาศใหม่ของ สคบ. นั้น ผู้เช่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยากใช้ระเบียบหอพักแบบเดิม เนื่่องจากเรื่องค่าน้ำค่าไฟ ผู้เช่ามองว่าควรจะจ่ายตามการใช้งานจริง ไม่ควรจะเหมาจ่ายเป็นค่าส่วนกลาง เพราะไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม การเดินทางมายื่นหนังสือที่ศาปกครองในครั้งนี้ ต้องการให้ยกเลิกระเบียบใหม่ของ สคบ. เนื่องจากทาง สคบ. อ้างว่าได้มีการทำประชาวิจารณ์กับผู้ประกอบการรฯ แล้ว แต่ผู้ประกอบการฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้เรื่องดังกล่าว จึงอยากให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อที่จะได้มาทำประชาวิจารณ์กันระหว่าง สคบ. และผู้ประกอบการฯ

คุณเกณิกา

ทางด้าน คุณเกณิกา กฤตฐาพงษ์ และคุณศศิณะ ซึ่งหนึ่งในผู้ประกอบการหอพัก เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว 77 ข่าวเด็ด ว่า ภายหลังจากมีประกาศระเบียบใหม่ของหอพักออกมานั้น หอพักของตนยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบหอพักของตนได้ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนของกฎหมายฉบับใหม่ของ สคบ. เพราะกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมานี้ เป็นการเอื้ออำนวยผู้เช่ามากจนเกินไป ทำให้ตนในฐานะผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน เพราะถ้าผู้เช่าเกิดโกงขึ้นมา ผู้ประกอบการฯ ไม่สามารถล็อคห้องได้ ตัดน้ำตัดไฟไม่ได้ ขณะนี้พวกตนต้องยุติการรับผู้เช่ารายใหม่เป็การชั่วคราว เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่ของ สคบ. ส่วนกระแสตอบรับของผู้เช่าที่มีต่อประกาศใหม่ของ สคบ. นั้น ผู้เช่าส่วนใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมที่เคยปฏิบัติมา เพราะมันไม่เรื่องมาก สรุปง่ายๆ คือ หากผู้เช่ารายใดที่ไม่จ่ายค่าเช่า เขาก็ย้ายออกไป ในกฎระเบียบแบบเก่าคือสามารถยืดหยุ่นได้ กรณีขอผลัดค่าเช่าก็สามารถผลัดได้ แต่ถ้าหากมีการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ของ สคบ. ขึ้นมาจริงๆ ผู้เช่าบางรายที่เจตนาจะโกง ก็จะไม่จ่ายค่าเช่า ไม่ย้ายออกจากห้องเช่า และผู้ประกอบการก็ไม่สามารถล็อคห้อง หรือกระทำการใดๆ ได้ เพราะกฎระเบียบใหม่นั้นเป็นระเบียบที่เอื้ออำนวยผู้เช่ามากจนเกินไป จนทำให้ผู้ประกอบการฯ ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม คุณเกณิกา กฤตฐาพงษ์ และคุณศศิณะ เปิดเผยถึงการเดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลปกครองในครั้งนี้ว่า อยากให้ทบทวนกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ออกมา ยกเลิกกฎระเบียบฉบับดังกล่าวของ สคบ. ออก แล้วมาพูดคุยกันกับผู้ประกอบการ ทำประชาวิจารณ์กัน และขอให้ทาง สคบ. ฟังความเห็นทั้งสองข้าง ไม่ใช่ฟังในมุมมองแค่ผู้เช่าหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เช่าอย่างเดียว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน