X
กฤษฎา บุญราช

รมว.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรเกษตรดิจิทัล เริ่มนำร่องซื้อขายผ่านเว็บไซต์

เกษตรดิจิทัล – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนตลาดเกษตรเกษตรดิจิทัล เริ่มนำร่องซื้อขายผ่าน www.DGTFarm.com หวังเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้ซื้อโดยตรง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินการของภาครัฐนั้น

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการและมีความก้าวหน้า คือ การพัฒนาระบบตลาด Business Matching Digital Farm (DGTFarm) เป็นโครงการนำร่องและสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีรูปแบบของเว็บไซต์ www.DGTFarm.com ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจับคู่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการแสดงตัวตน ข้อมูลต่างๆ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยสินค้าที่เริ่มจำหน่ายในเว็บไซต์แล้ว ได้แก่ ข้าว พืช ผลไม้ เป็นต้น และจะมีสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมของระบบและสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบอย่างถูกต้อง ทั้งนี้จะดำเนินการระบบให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน วางเป้าหมายมีผู้เข้าใช้งาน 1,000,000 คน ภายใน 3 เดือน หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล 4.0 และนโยบายกระทรวงเกษตรฯ การตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ มีระบบการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนที่ได้มาตรฐาน ไม่แพ้เว็บไซต์ของต่างชาติด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน