แรงงานไทย สอบผ่านเกาหลี

แรงงานไทย ผ่านทดสอบกว่า 6 พันคน รอนายจ้างคัดเลือก 1,700 คน ทำงานเกาหลี

แรงงานงานไทย 6,123 คน ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี- ทักษะการทำงาน อยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม โดย กรมการจัดหางานฯ เร่งรับรายงานตัว ให้ทันนายจ้างคัดเลือก 30 เม.ย. – 10 พ.ค.61 และเปิดสอบเพิ่มเติมอีกในเดือน มิ.ย.นี้

วันที่ 25 เม.ย.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ปลัดกระทรวงแรงงาน ,อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับรายงานตัวคนหางานที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายอิมมันกิว กงสุลใหญ่ สถานเอกอัครทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และนายคังเบียงเพียว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยม

สำหรับ จำนวนคนงานที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี ทักษะการทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม รวมทั้งสิ้น 6,123 คน หลังเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 2-4 ก.พ.61 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 17,677 คน โดยการคัดเลือกในรอบแรก มีผู้แทนจาก HRD Korea เดินทางมาทดสอบภาษาเกาหลี มีคนหางานเข้ารับการทดสอบจำนวน 15,890 คน สอบผ่าน 6,406 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32 ของผู้เข้ารับการทดสอบ

ผ่านขั้นตอนทดสอบการหางาน

จากนั้น ในรอบที่ 2 ได้เข้ารับการทดสอบทักษะและสมรรถภาพ จำนวน 6,238 คน ผ่านการทดสอบ 6,123 คน คิดเป็นร้อยละ 98.16  โดยคนไม่ผ่านการทดสอบส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาตาบอดสี จำนวน 116 คน ไม่มาทดสอบ จำนวน 167 คน

โดยจำนวน 6,123 คน ทีี่ผ่านการทดสอบนี้ กรมการจัดหางาน จะเร่งดำเนินการรับรายงานตัวฯ เพื่อให้ทันต่อการคัดเลือกแรงงานเฉลี่ย 1,200 คน/วัน เพื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานจำนวน 1,700 คน  เริ่มวันที่ 30 เม.ย.61 – 10 พ.ค.61 ภายใต้ความร่วมมือจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม (CID) เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงาน ตามช่วงเวลาที่นายจ้างเกาหลีต้องการ

ในปี 2561 สาธารณรัฐเกาหลี มีความต้องการแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 7,000 คน แยกเป็น ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4,800 คน ภาคเกษตร-ปศุสัตว์ จำนวน 1,100 คน ภาคก่อสร้าง จำนวน 1,100 คน ซึ่งหากประเทศไทยสามารถส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวนที่ต้องการ แรงงานไทย จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 48,000 – 51,000 บาท ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศอย่างน้อยคนละ 30,000 บาท/เดือน หรือ 360,000 บาท/ปี

หากแรงงานไทยได้ทำงานจำนวน 7,000 คน จะมีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 2,520 ล้านบาท ภายใต้การจ้างงานเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน และต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี 10 เดือน

แต่ถึงขณะนี้ จำนวนคนหางานที่สอบผ่านมีเพียง 6,123 คน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงจำเป็นต้องประกาศรับสมัครเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่า ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมในเดือน มิ.ย.61 อีกจำนวน 1,877 คน ซึ่งจะรับสมัครพร้อมกับภาคเกษตร-ปศุสัตว์ 1,100 คน และภาคการก่อสร้าง 1,100 คน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน