X

ยก “อุทยานธรณีสตูล” เป็นอุทยานธรณีโลก

ประเทศไทย ยินดี ยูเนสโก ประกาศรับรองอุทยานธรณีสตูลที่มีความโดดเด่นทางธรณี ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 19เม.ย.2561 ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าว ถึงการที่ยูเนสโกได้ประกาศรับรองอุทยานธรณีสตูลของไทยขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลก เมื่อวันที่17 เม.ย.ยูเนสโกได้ประกาศรับรอง ให้อุทยานธรณีสตูล ของประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Gobal Geopark) ร่วมกับอีก 12 แห่ง ในการรับรองครั้งล่าสุดนี้ ทำให้ทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกอยู่ 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ และประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น โดยอาเซียน 10 ประเทศ มีเพียงเวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยเท่านั้นที่มีอุทยานธรณีระดับโลก


UNESCO Gobal Geopark หรืออุทยานธรณีโลกคล้ายกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกประเทศไทยเคยมีเช่นมรดกโลกทางธรรมชาติ(ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หรือทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งหรือทางประวัติศาสตร์อย่างอยุธยาเป็นต้น โดยมรดกโลกเหล่านี้ใช้คำว่า World Heritage แต่สำหรับอุทยานธรณีที่ยูเนสโกรับรองจะเป็น UNESCO Gobal Geopark

อุทยานธรณี คืออะไร?

“อุทยานธรณี”(Geopark) คือ พื้นที่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการอนุรักษ์ การถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อเห็นว่าที่ใดที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นทางธรณี ตรงตามนิยามของอุทยานธรณี ก็จะมีการพิจารณาให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นอุทยานธรณีในระดับจังหวัดก่อน แล้วจึงจะเป็นระดับประเทศจากนั้นจะถูกจัดอันดับไปสู่ระดับโลก จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2561ความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันอุทยานธรณีสตูลให้ยูเนสโกรับรองเป็นระดับโลก ก็ประสบความสำเร็จ

อุทยานธรณีสตูล (ละงู – ทุ่งหว้า – มะนัง-เมือง) เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีมากมายในประเทศไทย ซึ่งบางแหล่งมีคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาสูงมาก และสามารถเป็นแหล่งมาตรฐานสำหรับอ้างอิงได้ นอกจากนี้ อุทยานธรณียังเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่บางแห่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พื้นที่อำเภอละงู และพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง กรมทรัพยากรธรณีจึงได้ริเริ่มจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย

“อุทยานธรณีสตูล” (Satun Geopark) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้

ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขา และถ้ำ ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์

ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศและธรรมชาติของอุทยานธรณีสตูล ก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแนวผจญภัย เช่น ล่องแก่ง ดำน้ำ เที่ยวถ้ำ การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตก ชายหาด รวมถึงเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน