ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน

“ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน” กทม. เตรียมยกเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่น

ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน : สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เตรียมวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม โดยส่งเสริมการปลูกผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมของกรุงเทพฯ

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เตรียมวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม โดยส่งเสริมการปลูกผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ส้มบางมด ลิ้นจี้บางขุนเทียน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ มีรสชาติเฉพาะ แต่ปัจจุบันในพื้นที่มีการเพาะปลูกลดน้อยลงอย่างมาก

โดยจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร เข้าให้ความรู้เกษตรกร จัดหาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพเพื่อปลูกพืชพันธ์ดังกล่าว เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ดังเช่นผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนลดน้อยลงต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลในปี 2560 นั้น พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมรูปแบบต่างๆ มีจำนวน 26เขต รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 143,595ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการทำประมงและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ อีกบางส่วน สำหรับเขตที่ยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ เขตหนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน และจอมทอง ทาง กทม. จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่อง

ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน