X
เร่ร่อน ขอทาน

“เร่ร่อน-ขอทาน-ขายบริการ” หวั่นทำเสียภาพลักษณ์ กทม. – เร่งคุมเข้ม

เร่ร่อน ขอทาน – สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอกรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาคคนเร่ร่อน การค้าประเวณี และคนขอทานบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หวั่นทำเสียภาพลักษณ์ กทม.

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดระเบียบการบูรณาการบริหารจัดการเมืองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสม โดยให้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตร์ มีสถานที่ทรงคุณค่าที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาลหลักเมือง วัดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรม ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแต่ละปีจำนวนหลายล้านคน จึงต้องมีการปรับปรุงดูแลพื้นที่ให้เหมาะสม

ปัจจุบัน ยังมีพื้นที่ล่อแหลม พื้นที่จุดอับที่มีการอยู่อาศัยของกลุ่มคนเร่ร่อน คนขอทาน และมีจุดค้าประเวณีจำนวนมาก ซึ่งทำให้คุณค่าของบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ลดลงและทำให้ภาพลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเสียหาย อีกทั้งกลุ่มคนดังกล่าวยังมีการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตไม่หมาะสมอีกด้วย

ทั้งนี้ จึงอยากให้มีการแก้ปัญหาคนเร่ร่อน การค้าประเวณี และคนขอทานบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด ทั้งกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดูแลกลุ่มคนดังกล่าวอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และดูพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า

โดย กทม. ต้องเร่งดำเนินการเจรจากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้ กทม. มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนขอทาน คนเร่ร่อน โดยให้ข้าราชการ กทม. สามารถเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ เพื่อบริหารจัดการให้กลุ่มคนเร่ร่อน ขอทาน เข้ามาอยู่ในการดูแลของรัฐ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน