X

ครม.มีมติเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อเพิ่มสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535

โดยเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิตรวจทะเบียนกรรมการผู้ถือหุ้นได้ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่นการห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และกรรมการต้องมีสาระในการดำรงตำแหน่งในบริษัทวาระละ 3 ปี แต่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกครั้งหากได้รับการเสนอชื่ออีกรวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบบริษัท และกำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน